ANSÖKAN

galleri och butik

Landsvägsgatan 5, Haga

413 04 Göteborg

031 - 775 01 20

info@sintra.se

www.sintra.se

 

sintra

 

drivs av konsthantverkare och startade 1984. Sedan dess är Sintra väl etablerat bland dem som söker spännande konsthantverk. Du träffar alltid någon av oss medlemmar i butiken och vi hjälper dig gärna.

I anslutning till butiken ligger galleriet. Hit är du välkommen för att se intressanta utställningar med konsthantverk från hela landet.

 

Information om villkoren för provmedlemskap i

Sintra konsthantverksgrupp

 

 

Ett provmedlemskap gäller under ett år och får under denna tid sälja sina alster i Sintras butik på samma villkor som ordinarie medlem.

 

Provmedlemmen betalar en, av föreningen fastlagd, hyra (f.n 500kr/månad).

 

På sålda verk betalas även provision (f.n 30%).

 

Provmedlemmen har, av föreningen fastställt, antal arbetsdagar i butiken (ca 15 dagar/år).

 

Provmedlemmen skall under tiden ingå i någon av arbetsgrupperna och ta del av arbetsuppgifter på samma villkor som ordinarie medlem.

 

En avgift på 1000 kr betalas även till Sintra, denna betalas tillbaka om man ej ansöker om fast medlemskap efter provåret och om åtaganden har fullföljts.

 

Efter ett års provmedlemskap kan man ansöka om fast medlemskap.

 

Lämna Din ansökan om provmelemskap tillsammans med 5 verk/produkter (ej foton) som Du ser som representativa för Ditt arbete och som Du önskar saluföra på Sintra Butik.

 

Ansökan skall vara Sintra tillhanda senast 1mars resp. 1 september. En jury tar ställning till ansökningarna och kontaktar dig senast en månad efter sista ansökningsdatum.

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Tryck här för ansökan:

 

 

 

 

Vill du ansöka om utställning på Sintra?

 

Skicka in din ansökan med information och bilder, allt samlat i en pdf, max 5 mb, som bifogas i ett mejl till: galleri@sintra.se

 

Till ansökan bifogas:

- Namn, adress, telefonnummer

- Utställningsidé (max en A4)

- CV

- Sex stycken dokumentationer av tidigare arbeten

 

 

Ansökningsdatum:

15 maj och 15 oktober

Ingen motivering ges till ev. avslag.

 

 

Använd denna mail-adress:

galleri@sintra.se

 

 

 

 

If you wish to apply for an exhibition at Sintra!

 

Please, send in your application including pictures as an attached PDF, maximum 5 mb, to email: galleri@sintra.se

Application must include:

- Name, address, phone number

- Exhibition concept (maximum one page)

- CV

- Six documentations of your previous work

 

 

Application dates:

May 15th and October 15th

 

Please use this email:

galleri@sintra.se