ANSÖKAN

galleri och butik

Landsvägsgatan 5, Haga

413 04 Göteborg

031 - 775 01 20

info@sintra.se

www.sintra.se

 

sintra

 

drivs av konsthantverkare och startade 1984. Sedan dess är Sintra väl etablerat bland dem som söker spännande konsthantverk. Du träffar alltid någon av oss medlemmar i butiken och vi hjälper dig gärna.

I anslutning till butiken ligger galleriet. Hit är du välkommen för att se intressanta utställningar med konsthantverk från hela landet.

 

Information om villkoren för provmedlemskap i

Sintra konsthantverksgrupp

 

 

Ett provmedlemskap gäller under ett år och får under denna tid sälja sina alster i Sintras butik på samma villkor som ordinarie medlem.

 

Provmedlemmen betalar en, av föreningen fastlagd, hyra (f.n 500kr/månad).

 

På sålda verk betalas även provision (f.n 30%).

 

Provmedlemmen har, av föreningen fastställt, antal arbetsdagar i butiken (ca 15 dagar/år).

 

Provmedlemmen skall under tiden ingå i någon av arbetsgrupperna och ta del av arbetsuppgifter på samma villkor som ordinarie medlem.

 

En avgift på 1000 kr betalas även till Sintra, denna betalas tillbaka om man ej ansöker om fast medlemskap efter provåret och om åtaganden har fullföljts.

 

Efter ett års provmedlemskap kan man ansöka om fast medlemskap.

 

Lämna Din ansökan om provmelemskap tillsammans med 5 verk/produkter (ej foton) som Du ser som representativa för Ditt arbete och som Du önskar saluföra på Sintra Butik.

 

Ansökan skall vara Sintra tillhanda senast 1mars resp. 1 september. En jury tar ställning till ansökningarna och kontaktar dig senast en månad efter sista ansökningsdatum.

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Tryck här för ansökan:

 

 

 

 

Vill du ansöka om utställning på Sintra?

 

Skicka ett mail, eller brev där du skriver

lite om dig själv och bifoga cv och bilder

på vad du tänkt visa på en eventuell

utställning på Sintra.

 

En grupp på Sintra som ansvarar för utställningsverksamheten kommer att

gå igenom din ansökan.

ANSÖKNINGSDATUM

är 15 maj och 15 oktober

Ingen motivering ges till ev. avslag.

 

 

Välkommen med en ansökan!

 

ANVÄND DENNA MAIL-ADRESS

galleri@sintra.se

 

 

If you wish to apply for an

exhibition at Sintra!

Please send a mail or letter where you

include your cv, pictures of your work

and an exhibition idea.

 

 

The application dates are

15 May and 15 October

 

Please use this email

galleri@sintra.se