2018_0113

galleri och butik

Landsvägsgatan 5, Haga

413 04 Göteborg

031 - 775 01 20

info@sintra.se

www.sintra.se

UTSTÄLLNINGAR

13 - 31 januari

 

i galleriet

IDA ERIKA ABRAHAMSSON

 

Början av det jag vet

fönsterutställning

YAYOI KIYOTA MALM

fönsterutställning

EMMA RISSANEN