2018_0317

galleri och butik

Landsvägsgatan 5, Haga

413 04 Göteborg

031 - 775 01 20

info@sintra.se

www.sintra.se

UTSTÄLLNINGAR

17 mars - 11 april 2018

 

i galleriet

EMIL

ÖSTERHOLM

 

 

fönsterutställning

 

JOSEFINE FINA

HOLMQVIST