Pågående utställningar

galleri och butik

Landsvägsgatan 5, Haga

413 04 Göteborg

031 - 775 01 20

info@sintra.se

www.sintra.se

16 mars - 3 april

i galleriet

 

KATIA COLT

Existens

 

 

 

 

fönsterutställning

IAN BYERS (gbr)

 

fönsterutställning

HELENA JOHANSSON LINDELL

När plasten blommar