Pågående utställningar

galleri och butik

Landsvägsgatan 5, Haga

413 04 Göteborg

031 - 775 01 20

info@sintra.se

www.sintra.se

12 - 30 januari

i galleriet

 

KATARINA HENRIKSSON

Foliage

 

 

 

 

fönsterutställning

ELIN FRODIG

fönsterutställning

SARA MATTISSON