Pågående utställningar

galleri och butik

Landsvägsgatan 5, Haga

413 04 Göteborg

031 - 775 01 20

info@sintra.se

www.sintra.se

lite smakprov på vad som

finns på Sintra i sommar