Lotta Pettersson

sintra

galleri och butik      

Landsvägsgatan 5, Haga   

413 04 Göteborg   

031 - 775 01 20   

info@sintra.se   

www.sintra.se 

 LOTTA PETTERSSON

22 sep - 16 okt 2012