2017_kerstin sarvimäki

sintra

galleri och butik      

Landsvägsgatan 5, Haga   

413 04 Göteborg   

031 - 775 01 20   

info@sintra.se   

www.sintra.se 

KERSTIN SARVIMÄKI

2 - 26 september 2017