Utställningsprogram

sintra

galleri och butik      

Landsvägsgatan 5, Haga   

413 04 Göteborg   

031 - 775 01 20   

info@sintra.se   

www.sintra.se 

FÖNSTERUTSTÄLLNINGAR

AMANDAS KERAMIK  och  JAN-ÅKE ANDERSSON

DALE KARLSSON  och  FRIDA LUNDÉN MÖRCK

SVERKER EKLUND  och  KARIN NATHORST-WINDAHL

THERESE JOHANSSON  och  ANNA LENA KAUPPI

OKTAWIAN BOHDZIEWICZ  och RENATA FRANCESCON

TOBIAS ALM  och  TOBIAS ANDERSSON
FÖNSTERUTSTÄLLNINGAR

INGE DAHLGREN  och  SUZZIE HOLLER

GABRIELLA HÖGLIN . och  SANNA SVEDESTEDT

LOUISE BILLGREN (DK)  och  LINNÉA ERIKSSON