ANSÖKAN


sintra


drivs av konsthantverkare och startade 1984. Sedan dess är Sintra väl etablerat bland dem som söker spännande konsthantverk. Du träffar alltid en konsthantverkare i butiken och vi hjälper dig gärna.

I anslutning till butiken ligger galleriet. Hit är du välkommen för att se intressanta utställningar med konsthantverk från hela landet.


Vill du ansöka om medlemskap i Sintra Konsthantverk ?Skicka in din ansökan med information och bilder,

allt samlat i en pdf, max 5 mb, som bifogas i ett mejl till: info@sintra.se


Till ansökan bifogas:

- Namn, adress, telefonnummer, mail och ev hemsideadress

-CV

- 10 bilder på verk som är representativa för vad du avser att sälja i butiken (på Sintra)

- Samt en kort motivering till varför du vill bli medlem hos oss

- För medlemsskap på Sintra krävs att du har F- alt FA-skattsedel


Ansökan skall vara Sintra tillhanda senast 1 mars resp. 1 september.

Medlemmarna tar sedan ställning till din ansökan och du får svar inom ett par veckor.

Ingen motivering ges vid eventuellt avslag.


Medlemsskapet inleds med ett års provmedlemskap och under denna tid säljs dina alster i Sintras butik på samma villkor som ordinarie medlem.                                                                             

Efter ett års provmedlemskap kan man ansöka om fast medlemskap genom att meddela sitt intresse till styrelsen.

   

- Medlemskap börjar 1 oktober eller 1 april                                                                                     

- På sålda verk betalas provision (f.n 30%). 

- Hyra betalas till föreningen (f.n 650 kr/månad). 

- Arbetsdagar, jour, i butiken (f.n ca 12 dagar per år)     

- Ingå i någon av våra arbetsgrupper och ta del av arbetsuppgifter på samma villkor som ordinarie medlem samt närvara vid medlemsmöten

- En medlemsinsats på 3000 kr skall betalas till Sintra.                    

- 1000 kr deponeras i början av ditt provmedlemskap. (Om du väljer att inte ansöka om fast medlemskap återbetalas de 1000 kr till dig.)   - Resterande 2000 kr betalas när du blir fast medlem.                                                                                       Välkommen med din ansökan!Vill du ansöka om utställning på Sintra?


Skicka in din ansökan med information och bilder, allt samlat i en pdf, max 5 mb, som bifogas i ett mejl till: galleri@sintra.se


För att ställa ut på Sintra krävs att du har F- alt FA-skattsedel.


Till ansökan bifogas:

- Namn, adress, telefonnummer

- Utställningsidé (max en A4)

- CV

- Sex stycken dokumentationer av tidigare arbetenAnsökningsdatum:

15 maj och 15 oktober

Ingen motivering ges till ev. avslag.Använd denna mail-adress:

galleri@sintra.se
If you wish to apply for an exhibition at Sintra!


Please, send in your application including pictures as an attached PDF, maximum 5 mb, to email: galleri@sintra.se


To exhibit at Sintra, you must have a "F- alt FA-skattsedel".

 

Application must include:

- Name, address, phone number

- Exhibition concept (maximum one page)

- CV

- Six documentations of your previous workApplication dates:

May 15th and October 15th


Please use this email:

galleri@sintra.se