Hem


sintra


drivs av konsthantverkare och startade 1984. Sedan dess är Sintra väl etablerat bland dem som söker spännande konsthantverk. Du träffar alltid en kunnig konsthantverkare i butiken och vi hjälper dig gärna.

I anslutning till butiken ligger galleriet. Hit är du välkommen för att se intressanta utställningar med konsthantverk från hela landet.

In english:


A contemporary crafts shop and gallery, established 1984; in the charming and picturesque district of Haga located in the central part of Gothenburg. This is the place where you will find high quality and innovative hand made ceramic, glass and jewelry produced by the members of the Sintra cooperative. At Sintra you always find an artist that will guide you and help find what you are looking for.


In the gallery you will explore interesting exhibitions with contemporary crafts both from Sweden and other countries.

i galleriet

fönsterutställningar

sintra stöds av

i galleriet

SOPHIA WALLGREN

18 mars - 12 april 2023


FORTSÄTTNING FÖLJER
Sophia Wallgrens utställning på Sintra är både en fortsättning på det som tidigare varit, och en försäkran om att mer kommer att följa. Wallgrens objekt har länge blivit allt mindre användbara, nu visar hon skulpturer, bruksföremål och skulpturer i gestalt av bruksföremål. Det blir en lekfull värld där föremålen kommunicerar både med varandra och med besökaren.

Sophia säger: ”Min formvärld har växt fram ur platser, miljöer och objekt som har passerat min väg. Min blick dröjer längre vid vissa föremål, och en kopia lagras någonstans i kroppen, i händerna kanske. Intryck slås ihop, blandar sig och bildar något nytt. Vaga minnen dyker upp i skissboken och bearbetas. Jag ser mig omkring, vad behöver läggas till, vad är det som fattas? Jag försöker att addera till en formmässigt nästan fulländad värld. Skisser materialserar sig, får liv i leran. Det blir på mitt sätt, med mina avtryck, med mina val, med min förmåga att forma en klump lera till precis vad jag vill.”

Materialen i utställningen är stengodslera, en del föremål är glaserade, andra inte, vissa har fått sina ytor glättade, andra är skrovliga och bär spår av händernas arbete, en del lerkorvar är släta, andra har blivit ihopsnörda. Objekten är ringlade eller tummade, handbyggningstekniker som Sophia länge har jobbat med.

Sophia är verksam i Stockholm och har jobbat med lera i drygt 20 år. Sedan 2018 är hon medlem i Kaolin. Hennes keramikutbildning kommer från Nyckelviksskolan och hon är också gymnasielärare i bild och design med utbildning från Konstfack. Utöver det keramiska arbetet studerar hon just nu textil på Handarbetets vänner.


INSTAGRAM

 

HEMSIDA


fönsterutställning

ELLEN DYNEBRINK

18 mars - 12 april 2023


Ellen Dynebrink (f.1986) är textilkonstnär och verksam i Göteborg. Hon arbetar främst med lappteknik och i hennes arbeten undersöker hon relationen mellan det textila fältet och kvinnohistoria, värden i feminint kodade uttryck och frågeställningar om bildens vara och agens. Genomgående i hennes arbete finns en undersökning av glappet mellan det föreställande och det motsatta samt frågeställningar kring hur vi läser och tolkar subjektivitet och objektskap, till exempel i förhållandet mellan en ”blick” och en ”bild”. Hennes metod utgår från att med digitala verktyg bearbeta bilder, så som skisser, foton eller hittade bilder, som sedan översätts till lappteknik. Genom att på detta sätt låta de digitalt redigerade bilderna ytterligare filtreras av lappteknikens förutsättningar och begränsningar tillförs förskjutningar, abstraktioner och läsarter direkt i materialet och utgör en stor del av verkens estetiska uttryck. Även den monotona processen av att skära isär rutor och sy ihop utgör en central i hennes konstnärliga språk och uttryck. Ett slags meditation över materialet och ett sätt att ”delta i” eller ”förlora sig i” bilden.


Ellen har en MFA i textilkonst från HDK-Valand vid Göteborgs Universitet 2017 och en BFA i textildesign från Textilhögskolan 2014. Hennes verk har ställts ut på gallerier och museer, nationellt såväl som internationellt; Charlottenborg Kunsthall (Köpenhamn), 3:e våningen / GIBCA Extended (Göteborg), Gustavsberg Konsthall (Värmdö) Nina Sagt Gallery (Düsseldorf). 2021– 2022 hade hon ett 6 månaders residens på IASPIS/Konstnärsnämnden i Stockholm.


INSTAGRAM


HEMSIDA

fönsterutställning

ÅSA LOCKNER

18 mars - 12 april 2023


I sitt konstnärskap har Åsa Lockner successivt sökt sig till en balanserad disharmoni, substantiell och obestämd. Fram till idag har resultatet hamnat inom smyckekonst men utökas här med en tydlig skalförskjutning. En uppenbar länk till Lockners tidigare arbete kan återfinnas både i visuell omfattning och hur hon behandlar materialen. Metallerna får en tvetydig identitet genom applicering av textila kvaliteter, ytbehandling skapar mjuka volymer. Ett antal broscher binder ihop den bekanta smyckevärlden med ett objekt som förhåller sig lösare till kroppen. Kroppen som fortfarande är närvarande men underordnas människan och hennes medvetna val.

Åsa Lockner (f. 1973) är utbildad på Konstfack i Stockholm och har varit verksam både som utövande konstnär/konsthantverkare och som curator/verksamhetsledare/projektledare inom fältet konsthantverk. Sedan 2016 bor och verkar hon i Mellösa, Sörmland.


INSTAGRAM


HEMSIDA

webmaster. Stina Widén    stinawiden@mac.com