2019_0406

sintra

galleri och butik      

Landsvägsgatan 5, Haga   

413 04 Göteborg   

031 - 775 01 20   

info@sintra.se   

www.sintra.se 

6 - 30 april

i galleriet


Dirty go Clay Band

DRAMA BLUE

fönsterutställning

MIA FKIH MABROUK  SMYCKEN


fönsterutställning

JOOEUN HAN

(KOR)

ATTRACTED TO EVERYDAY LIFE /ATTRAHERAD AV VARDAGEN